Wapenschild

28-11-08
Algemeen
admin

De nieuwe website van Marwina.nl is gelanceerd!

Onze doelstellingen

 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van Surinamers in Nederland en het behartigen van hun sociale culturele belangen. Het behouden en stimuleren van de Surinaamse tradities, in het bijzonder die van de mensen die een binnenlandse komaf hebben ( district Marowijne/ Sipaliwinie). Het scheppen van geschikte mogelijkheden voor "Marwina-leden" en betere deelname aan het maatschappelijk leven binnen de Nederlandse samenleving.

 

De vereniging heeft ook ten doel om aan kennis overdracht te doen m.b.t ons (Surinamers) cultureel erfgoed. Doormiddel van workshops, discussie avonden, vertellingen, lezing, het organiseren van feesten, manifestaties, vastlegging, overdracht, groepsdynamica, theater, drama en andere economische weerbare activiteiten wordt de jeugd en volwassenen begeleid in hun ontwikkeling. Hierbij staat de overdracht van Afro Surinaamse cultuur centraal. ( Marron cultuur in het bijzonder)