Wapenschild

28-11-08
Algemeen
admin

De nieuwe website van Marwina.nl is gelanceerd!

Bestuur

De voorzitter A. Aloekoejana

De taken van het bestuur omvatten het volgende:

 Het beleid vastleggen. Erop toezien dat het beleid gevolgd wordt. De inspraak van en communicatie naar niet-bestuursleden waarborgen. Door middel van vergaderingen waar zowel het bestuur als de niet-bestuursleden van de organisatie aanwezig zijn (bv. Plenaire vergaderingen en of Algemene ledenvergaderingen. Communicatie met en het zoeken van samenwerking met andere organisaties, particulieren, overheden en gemeentelijke instellingen. Dagelijkse taken uitvoeren.